Cyklogenerel Prahy 10

Vážení spoluobčané Prahy 10,

Středisko pro územní rozvoj MČ Praha 10 se rozhodlo po letech aktualizovat plán rozvoje pro dopravu i rekreaci na jízdních kolech, tzv. cyklogenerel. Jednání probíhá od září 2013 do jara 2014. První "veřejná" jednání proběhla bez pozvání veřejnosti, pouze za účasti členů občanského združení Auto*mat a místostarostky za Stranu zelených. Domníváme se, že se připravuje koncepce plně v režii marginálních zájmových skupin.

Mělo by být zájmem každého občana Prahy se na tomto dokumentu podílet a vyjádřit své připomínky a podněty. Další šanci můžete mít ve středu 11. června v 18:00

Prosím, sledujete tuto stránku. Pokud chcete jakýmkoliv způsobem zapojit, prosím kontaktujte info@cyklogenerel.cz.

Aktuality jsou k dispozici na Facebooku http://www.facebook.com/cyklogenerel.

Vaši sousedé

Záznam ze schůze 11. prosince 2013

Doporučujeme zejména diskusi od zhruba 1:01 hodin

Proč byste se měli o cyklogenerel zajímat?

Je to důležitý dokument.

Jakmile bude jednou odsouhlasený, nepůjde již změnit a pro radnici bude na několik let jedním z určujících pilířů rozvoje. Nepůjde o skokové změny, ale může se jednat postupné omezování individuální osobní dopravy a snižování kvality žití.

Zatím je připomínkovaný jednostranně.

Radnice Prahy 10 ani Středisko pro územní rozvoj MČ Praha 10 se ani větou nezmínili o probíhajících jednáních oficiálními kanály. Nenajdete ani jednu zmínku na oficiálním webu Prahy 10, ani na vývěsné desce. Na již několikáté jednání bylo upozorněno na soukromém Facebookovém profilu místostarostky Cabrnochové a na Facebookové stránce Prahy 10 pouze pár dní před konáním schůzky. Jsme přesvědčeni, že radnice jedná minimálně neeticky (protiprávnost jednání prověřujeme) a snaží se chystané změny - omezující pro většinu obyvatel - ututlat.

Jak vyplývá z diskuse 11. prosince 2013, neexistuje ani žádná analýza poptávky po existenci jakýchkoliv opatření. Radnice i zpracovavatel, arch. Cach, se snaží pouze naplnit záměr města Prahy o 7% podíl na cyklistické dopravě. Takovéto chování považujeme za nepřípustné a spadá do kategorie sociálního inženýrství.Protože nepůjde o zvýšení bezpečnosti cyklistů

Z policejních statistik za rok 2012 vyplývá, že na území Prahy 10 se uskutečnily následující nehody, kde figuroval cyklista:

Nehoda číslo Ulice Typ Viník
002100129839 Průmyslová srážka chodce v blízkosti přechodu pro chodce řidič nemotorového vozidla
003100120009 Černokostelecká srážka chodce v blízkosti přechodu pro chodce řidič nemotorového vozidla
003100120333 Na zámecké srážka z boku s jedoucím nekolejovým vozidlem řidič nemotorového vozidla
003100121233 Černokostelecká srážka z boku s jedoucím nekolejovým vozidlem řidič nemotorového vozidla
003100121518 V předpolí srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem jiné zavinění
002100127441 Záběhlická srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru řidič nemotorového vozidla
002100127538 Ke Kablu jiný druh nehody řidič nemotorového vozidla, jízda na "červené světlo"
002100129281 U plynárny havárie řidič nemotorového vozidla, řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
002100120893 Senohrabská boční srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem řidič nemotorového vozidla při přejíždění z jednoho pruhu do druhého
002100123657 Černokostelecká srážka s chodcem nezaviněná řidičem

Minulý rok bylo z celkového počtu 96 nehod s participací cyklisty na území hlavního města Prahy pouze 10 na území Prahy 10. Z toho bylo 8 zaviněno cyklistou, jedna nehoda měla jiné zavinění a jednou vběhl chodec u zastávky MHD pod kolo. Cyklisté v první řadě potřebují ochránit sami před sebou, přestat jezdit na červenou a srážet chodce na přechodu. Existence extra cyklostezek by v případě uvedeného vzorku neměla na nehodovost vliv.


Protože nechcete, aby Praha 10 dopadla jako Karlín.

Karlínští mají utahování šroubů již za sebou.

"Zklidnění" Karlína shrnuje statistika nehodovosti. Meziročně došlo k nárůstu nehodovosti o 11.8% oproti nezklidněnému roku.


Protože nechcete, aby Praha 10 dopadla jako Praha 3.

Radnice Prahy 3 si nechala za necelých 300 000 Kč vypracovat cyklogenerel od Tomáše Cacha, silného propagátora cyklistiky a spolutvůrce omezení v Karlíně. Cyklogenerel navrhoval následující opatření:

Po silném občanském odporu byl cyklogenerel z webu Prahy 3 stažen a byl určen pro přepracování. Dá se předpokládát, že podobné omezení se chystají i v případě Prahy 10 a i zde je potřeba slyšet hlas občanů.


Protože nechcete, aby za vás rozhodovali lidé placení za propagaci cyklistiky, kteří nejsou z Prahy 10.

K již uplynulým jednáním byl přizván minimálně pan Vratislav Filler - člen organizace Auto*mat. Sdružení Auto*mat je placeno z veřejných peněz a jedním z jeho výrzných rysů je omezování individuální osobní dopravy a cyklolobby. V současné době má již kolem dvaceti zaměstnanců. Organizace nedávno proslula uzavřením Smetanova nábřeží a způsobením dopravního kolapsu MHD i individuální dopravy v centru Prahy.

Myslíme si, že o věcech Prahy 10 by měli rozhodovat pouze občané Prahy 10 a měl by jim být ponechán svobodný výběr dopravního prostředku. Pan Filler z Auto*matu nemá dle dohledaných informací na Internetu trvalé bydliště na Praze 10.


Protože nechcete z kriticky nedostatečných parkovacích míst udělat cyklostezky.

Praha 10 v souvislosti s referendem o parkovacích zónách měřila obsazenost parkovacích míst. Na některých místech dosahuje využití parkovací kapacity až na 130%, tedy existuje závažný problém s nedostatkem míst. Zejména Vršovice dlouhodobě trpí jako nárazová zóna a parkoviště vozů pro Prahu 2 a 3, kde jsou zavedeny parkovací zóny. S rozšířením cyklostezek dojde k redukci parkovacích míst a k zhoršení stávající situace.

Cyklisté mají v Pražské dopravě podíl na dopravě 1%. V sezóně. Pokud uvažujeme terénní převýšení Prahy a klimatické podmínky, nemyslíme si, že je Praha 10 vhodnou čtvrtí pro výraznější rozvoj cyklistiky.